accingere


accingere
I. v. ngjesh. II. përgatitem për diçka.

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.